Начало
за дни на кариерата
За работодатели
За студенти
фирми-участници
Дискусии

Дни на кариерата в УНСС 2017

„Целта ни е да създаваме и развиваме нови възможности на пазара на труда в България и да улесняваме диалога между бизнеса, търсещите работа и образованието.“

-JobTiger

JobTiger е най-големият доставчик на HR услуги за работодатели и търсещи работа в България. Повече от 16 години на пазара, компанията е организатор на най-големите кариерни форуми в България, най-значимият от които е "Национални дни на кариерата". „Дни на кариерата”, сектори: Икономика, Финанси, Маркетинг, Човешки ресурси и Обслужване на клиенти са съществена част от годишния календар на тези събития.

Осмото издание на изложението ще даде възможност на студенти и млади специалисти, които търсят кариерно развитие в споменатите области да се срещнат с компаниите - лидери в секторите и да открият своето ново работно място или възможност за стажантска програма.

Предвидени са още дискусии, демонстрации, казуси.

ФИРМИ - УЧАСТНИЦИ

За допълнителна информация, моля свържете се с екипа на JobTiger: