string(72) "d:/Projects/new.jobtiger.bg/web/tmp/Smarty/economycareerdays/2017/Cache/" За Дни на кариерата - Дни на кариерата в УНСС 2017
Начало
за дни на кариерата
За работодатели
За студенти
фирми-участници
Дискусии

ЗАЩО ТРЯБВА ДА БЪДЕТЕ ЧАСТ ОТ ФОРУМА?

Работодатели:
 • За да се срещнете с най-амбициозните студенти, търсещи развитие в посочените сектори;
 • За да представите предимствата на свободните позиции и стажантски програми, които предлагате;
 • За да селектирате потенциални кандидати за тези позиции.
Студенти:
 • За да се срещнете с компаниите-лидери в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти;
 • За да откриете всички стажантски програми и свободни позиции в съответните сектори, събрани на едно място;
 • За да осъществите пряк контакт с компаниите, пропускайки дългия процес по подбор на персонал.

КАКВО СЕ СЛУЧВА ПО ВРЕМЕ НА „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Провеждат се срещи и разговори между търсещи работа и работодатели;
 • Организират се дискусии, демонстрации, казуси и т.н.

КОЙ ПРИСЪСТВА?

 • Фирми-работодатели от секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти;
 • Агенции за подбор на персонал, набиращи специалисти в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти;
 • Студенти, млади специалисти, търсещи кариерно развитие в секторите Икономика, Финанси, Човешки ресурси, Маркетинг, Обслужване на клиенти.

КОГА И КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ „ДНИ НА КАРИЕРАТА” 2017?

 • Дата: 30 ноември (четвъртък) 2017 г.
 • Място: Във фоайето на Университета за национално и световно стопанство (схема)
 • Начало: 10:00 ч.
 • Край: 17:00 ч.

Допълнителна информация можете да получите от екипа на JobTiger:

Величка Такева
Т: (+359) 2 4918 013
М: (+359) 882 364 456
E: velichka@jobtiger.bg
Велина Андонова
Т: (+359) 2 4918 022
М: (+359) 884 505 609
E: velina@jobtiger.bg
За допълнителна информация, моля свържете се с екипа на JobTiger: